El paisatge cultural de les vinyes de la UNESCO i l’adaptació al canvi climàtic

Autors/ores

  • Alessandro Raffa Politecnico di Torino

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16095

Paraules clau:

paisatge cultural de la vinya, patrimoni cultural, canvi climàtic, adaptació, UNESCO

Resum

La viticultura ha sigut especialment sensible als canvis climàtics al llarg de la història de la humanitat, construint paisatges culturals d’extraordinària bellesa i molt adaptables als canvis. Però hui dia, a causa de la contribució antropogènica, el canvi climàtic està afectant i afectarà també els paisatges culturals tradicionals de la vinya, en particular als repartits per la conca mediterrània. L’actual acceleració del canvi i la necessitat d’adaptar-se, també està desafiant les posicions, les polítiques i les pràctiques de conservació de la UNESCO i els seus òrgans consultius. En aquest marc teòric i operatiu canviant, s’ha investigat el paisatge cultural de la vinya de la UNESCO per a comprendre l’enfocament actual sobre el terreny de l’adaptació al clima. En particular, resulta interessant el cas d’estudi de Prosecco Hills de Conegliano i Valdobbiadene de la UNESCO que fa referència explícita en el seu Pla de Gestió al canvi climàtic com a amenaça. A través de l’estudi de cas identificat i dels avanços en el discurs sobre el patrimoni cultural climàtic, la contribució pretén obrir una reflexió sobre l’adaptació dels paisatges culturals de les vinyes de la UNESCO al canvi climàtic, identificant algunes directrius que podrien informar el futur procés d’adaptació. Al final, es presentarà una experimentació metodològica en curs d’un projecte de cartografia cultural centrada en les persones per a l’adaptació dins dels Prosecco Hills, subratllant la urgència de realitzar més investigacions sobre el paisatge cultural de les vinyes de la UNESCO.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Alessandro Raffa, Politecnico di Torino

Post-doc Researcher DAD-Department of Architecture and Design

Adjunct Professor DASTU-Department of Architecture and Urban Studies

Referències

Associazione per il Patrimonio dei paesaggi viti-vinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Relazione delle attività 2020. Alba, Italy 2020. www.paesaggivitivinicoliunesco.it. Access 2021 June 25.

Associazione Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità. Nomination Dossier Draft. Treviso, Italy, Grafiche Antiga, 2019. https://whc.unesco.org/en/list/1571/documents/, access 2021 June 25.

Associazione Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità. Management Plan. Treviso, Italy, Grafiche Antiga, 2019. https://whc.unesco.org/en/list/1571/documents/, access 2021 June 5.

Basso, M. "From daily land-use practice to global phenomenon. On the origin and recent evolution of prosecco's wine landscape (Italy)." Miscellanea Geographica 22, no. 2 (July 2018). https://doi.org/10.2478/mgrsd-2018-0013, access 2021 June 5.

Biagioli G., Prats M. e Bender, J. European guidelines for wine cultural landscape preservation and enhancement. INTERREG IVC, 2012. http://openarchive.icomos.org/1648/2/VITOUR_guide_EN.pdf, access 2021 June 5.

Bonnuel, C. and Fressoz, J. La terra la storia e noi: l'evento antropocene. Roma: Treccani, 2019.

Brabec, E., Chilton E.. "Towards an Ecology of Cultural Heritage." Change over Time 5, no. 2 (2015): 266-285. https://doi.org/10.1353/cot.2015.0021, Access 2021 June 5.

Cassar, M., Young, C., Weighell, T., Sheppard, D., Bomhard, B., and Rosabal, P., Predicting and Managing the Effects of Climate Change on World Heritage. A Joint Report from the World Heritage Centre, Its Advisory Bodies, and a Broad Group of Experts to the 30th Session of the World Heritage Committee. Paris, France: UNESCO, 2006. http://whc.unesco.org/document/6670%20, access 2021 June 15.

Crutzen, J. P.. Benvenuti nell'Antropocene: l'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era. Milan, Italy, Mondadori, 2005.

Fatorić, S., Seekamp, E.. "Are cultural heritage and resources threatened by climate change? A systematic literature review." Climatic Change. 142, no. 1-2 (2017): 227-254. https://doi.org/10.1007/s10584-017-1929-9. Access 2021 June 5.

Guzman P., Fatorić S., Ishizawa M.. 'Monitoring climate change in World Heritage Properties: evaluating landscape-based approach in the State of Conservation system'[online]. Climate 8, no 3 (2020): 39-. https://doi.org/10.3390/cli8030039. Access 2021 June 5.

Hannah L., Roehrdanz P.R., Ikegami M., Shepard A.V, Shaw R., Tabor G., Zhi L., Marquet P.A., Hijmans R.J.. "Climate change, wine, and conservation." In Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS 110, no. 17 (2013): 6907-6912. https://www.pnas.org/content/110/17/6907. Access 2021 June 05. https://doi.org/10.1073/pnas.1210127110

Harvey D.C.. "Heritage and scale: settings, boundaries and relations." International Journal of Heritage Studies 19, no. 6 (September 2014): 577-93. https://doi.org/10.1080/13527258.2014.955812. Access 2021 June 5.

Harvey, D., Perry, J.. The Future of Heritage as Climates Change: Loss, Adaptation an Creativity. New York and London, Routledge, 2015. https://doi.org/10.4324/9781315724164

Holtorf, C.. "Embracing change: how cultural resilience is increased through cultural heritage." World Archaeology 50, no. 4 (September 2018): 639-650. https://doi.org/10.1080/00438243.2018.1510340. Access 2021 June 15.

Icomos and Ifla. Principles concerning rural landscape as heritage. ICOMOS, New Delhi, 2017. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/GA2017_6-3-1_RuralLandscapesPrinciples_EN_adopted-15122017.pdf. Access 2021 June 5.

Markham, A. and Wiser, J.. "A Heritage Coalition's Call to Action on Climate Change and Cultural Heritage." Forum Journal 29, no. 4 (2015):19-23. http://muse.jhu.edu/journals/forum_journal/v029/29.4.markham.html. Access 2021 June 25.

McClelland, A., Peel, D., Lerm Hayes, C. and Montgomery, I.. "A Values-based Approach to Heritage Planning: Raising Awareness of the Dark Side of Destruction and Conservation." The Town Planning Review 84, no. 5 (2021): 583-603. http://www.jstor.org/stable/24579196. Access 2021 June 15. https://doi.org/10.3828/tpr.2013.31

McNeil, J. and Engelke, P.. La grande accelerazione: una storia ambientale dell'antropocene dopo il 1945. Turin, Einaudi, 2018.

O'Brien, K. and Wolf, J.. "A values-based approach to vulnerability and adaptation to climate change." Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 1, no. 2 (march 2010): 232-242. https://doi.org/10.1002/wcc.30. Access 2021 June 15.

Icomos. The Future of Our pasts. Engaging cultural heritage in climate action [online]. Paris, Icomos, 2019. https://www.icomos.org/fr/themes-dactualite/changement-climatique/59544-icomosreleases-future-of-our-pasts-report-to-increase-engagement-of-cultural-heritage-inclimate-action-2 Access 2021 June 15.

Labadi, S.. UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value: value-based analyses of the world heritage and intangible cultural heritage conventions. Lanham, US, Altamira Press, 2013.

Lallanilla, M.. "Will Global Warming Crush the Wine Industry?" Live Science, (9 April 2013). http://www.livescience.com/28577-wine-global-warming.html. Access 2021 June 05.

Pappalardo, S., Gislimberti, L., Ferrarese, F., De Marchi, M., Mozzi, P.. "Estimation of potential soil erosion in the Prosecco Docg area, toward a soil footprint of bottled sparkling wine production in different land-management scenarios." PLoS ONE 14, no. 5 (May 2019). https://doi.org/10.1371/journal. pone.0210922. Access 2021 June 15.

Raffa, A.. Il paesaggio culturale dell'Antropocene. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come possibile laboratorio nel quadro delle politiche UNESCO = Final Research report. Treviso, Italy Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2020. https://www.fbsr.it/wp-content/uploads/2021/05/AlessandroRaffa_PAPER.pdf.

Rockman, M., and Maase, J.. "Every Place has a Climate Story: Finding and Sharing Climate Change Stories with Cultural Heritage." In Public Archaeology and Climate Change. Ed. Dawson, T., Nimura, C., Lópezâ€Romero, E., and Daire, M. Y., Oxford, Oxbow Books, 2017. https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dp4n.16

Seekamp, E., Jo, E.. "Resilience and transformation of heritage sites to accommodate for loss and learning in a changing climate." Climatic Change 162, no. 1(August 2020): 41-55. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02812-4. Access 2021 June 15.

Sesana, E., Gagnon, A., Bertolin, C., Hughes, J.. "Adapting cultural heritage to climate change risks: perspectives of cultural heritage experts in Europe." Geosciences 305, no. 8 (August 2018). https://doi.org/10.3390/geosciences8080305. Access 2021 June 15.

Smith, L.. The uses of heritage. London and NY, Routledge, 2006 · UNESCO. World Heritage Thematic Expert Meeting on Vineyard Cultural Landscapes. Paris: UNESCO World Heritage Committee, 2001. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126498. Access 2021 June 15.

UNESCO. Policy for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Process of the World Heritage Convention. Paris, World Heritage Centre, 2015. https://whc.unesco.org/document/139146+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it. Access 2021 June 15.

UNESCO. Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Paris,UNESCO World Heritage Centre, 2019. https://whc.unesco.org/en/guidelines. Access 2021 June 15.

Descàrregues

Publicades

30-11-2021

Com citar

Raffa, Alessandro. 2021. “El Paisatge Cultural De Les Vinyes De La UNESCO I l’adaptació Al Canvi climàtic”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 1 (November):262-85. https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16095.

Número

Secció

Articles de recerca