Anàlisi de la memòria i la cultura a partir de la façana arquitectònica: el Facadism en el barri de Beyoğlu

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16282

Paraules clau:

Facadism, Beyoğlu, memòria, cultura, arquitectura, història

Resum

Istanbul posseeix una textura històrica rica en arquitectura, cultura i memòria, que es veu en molt poques metròpolis. Aquesta ciutat, que ha patit molts canvis per motius socials, polítics i culturals, ha començat a perdre dia a dia els seus molts i importants valors. La raó més gran és que la ciutat és culturalment vibrant, per la qual cosa es desitja transformar-la en una font d’ingressos polítics. No obstant això, cal determinar i aplicar solucions que reforcen la situació actual d’Istanbul en el seu conjunt i garantisquen la seua continuïtat sobre bases sòlides. En aquest estudi es considera com a zona pilot el districte de Beyoğlu, una de les rares regions en les quals aquesta riquesa ha sobreviscut fins als nostres dies. El primer objectiu d’aquest estudi és determinar les raons i propòsits de les reconstruccions innecessàries dels edificis històrics situats en Beyoğlu, allunyats del seu aspecte original, l’anomenat “Facadism.” El segon objectiu d’aquest estudi és identificar els canvis realitzats en les façanes en termes de cultura i memòria i proposar suggeriments mitjançant l’ús de la fotografia, la revisió de la literatura i l’anàlisi amb mètodes de collage. En l’estudi, tres dels quatre edificis seleccionats estan situats al carrer İstiklal, i l’altre al carrer Sıraselviler, dos llocs en els quals s’aprecia més clarament la ràpida transformació estructural/arquitectònica de la identitat en els últims 15-20 anys. Com a resultat d’aquest estudi, s’ha determinat que les funcions dels edificis històrics s’estan degenerant. Les seues façanes només es conserven com a màscares, i la memòria arquitectònica es degrada d’aquesta manera.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Aliye Rahsan Karabetca, İstanbul Kültür University

Assist. Prof. Dr. ArchitectDepartment of Interior Architecture and Enviornmental Design

Sedef Sav, İstanbul Kültür University

PhD Student, Interior ArchitectDepartment of Interior Architecture and Environmental Design

Referències

Akıncı, Turan. Beyoğlu; Yapılar, Mekanlar, İnsanlar (1831-1923). İstanbul, Turkey: Remzi Kitabevi, 2018.

Arkitera, 2011. "1890ların Deveaux Apartmanları ile Demirören AVM aynı binalar mı?" Arkitera, https://www.arkitera.com/haber/1890larin-deveaux-apartmanlari-ile-demiorenavm-ayni-binalar-mi/ . Consultat el 20 d'agost de 2021.

Bilgin, Nuri. Kimlik İnşası. Ankara, Turkey: Aşina Publishing, 2007.

Bimo Hernowo, Agusitna Dewi S, A., and Lulu Ariana H. "Heritage Facadism and its Concept Value." En 2nd International Conference on Urban and Sustainable Infrastructure Development (UHSID). 9 de novembre, 2013, Diponegro University, Semarang, Central Java, Indonesia. Proceeding Book, 108-111.

Coşkun, S.B. "Dosya: Dönüşen Beyoğlu Üzerine Notlar: Cercle D'Orient ve Emek Sineması Örneği. Miras Koruma Yoluyla Kentlilik Bilincini Güçlendirmek ve Kaçırılmış bir Fırsat Olarak Emek Sineması". Mimari.ist Journal 57 (2016): 52-62.

İstanbul Metropolitan Municipality. Beyoğlu Urban Protected Area Design Guide, 2020.

Kalkan, E. (2000). "Narmanlı Han Kat Çıkıyor." Hürriyet Newspaper, Archive of Taha Toros. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/handle/11498/4965, consultat el 7 de gener de 2018.

Kenanlı, Gülru. "İstanbul'da ilk Tiyatro Yapıları ve Taksim Sahnesi Örneği." Masters diss., Yıldız Teknik University, 2009.

Mustafa Korumaz i Vacit İmamoğlu. "Cephecilik". Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi 6, no. 43(2019): 3206-3216.

https://doi.org/10.26450/jshsr.1528

Nur Selcen Karaarslan and Murat Çağlar Baydoğan. "Mimari Arayüzdeki Dönüşümde Cephenin Yeri ve Rolü". Journal of Architectural Sciences and Applications 6, no.1 (2021):25-44. https://doi.org/10.30785/mbud.812181

Onur, İnal. Pera'dan Beyoğlu'na. İstanbul, Turkey: E Publishing, 2012.

Özlü, Nilay. "Dosya: Dönüşen Beyoğlu Üzerine Notlar: Cercle D'Orient ve Emek Sineması Örneği. Mimar.ist Journal 57 (2016): 23-29.

Richard, Jonathan. Facadism. New York: Routledge, 1994. https://doi.org/10.4324/9780203308684

Türk Dil Kurumu. "Bellek." https://sozluk.gov.tr. Consultat el 22 d'agost de 2021.

Türk Dil Kurumu. "Kültür." https://sozluk.gov.tr. Consultat el 22 d'agost de 2021.

Wood, Kerensa. Sanford. "Architecture of Compromise: A History and Analysis of Facadism in Washington, D.C." Master diss., Columbia University, 2012.

Descàrregues

Publicades

30-11-2021

Número

Secció

Articles de recerca