G. Satué, M., R. Arahal, M., & R. Ramírez, D. (2022). Estimación de intensidades rotóricas en máquinas polifásicas para control predictivo. Revista Iberoamericana De Automática E Informática Industrial, 20(1), 25–31. https://doi.org/10.4995/riai.2022.17153