Freqüència de publicació

ANUARI d’Arquitectura i Societat publica un únic número a l’any, d’acord amb el següent calendari:

  • Sol·licitud de textos: El termini de lliurament s’inicia amb l’anunci del número de l’any i finalitza el 31 de juliol.
  • Revisió de textos: 8 setmanes
  • Correcció de textos: 3 setmanes
  • Edició: 3 setmanes
  • Publicació online: Novembre