Reconstruint contextos històrics. Les ciutats alemanyes i el cas de Lübeck

Autors/ores

  • Michele Caja Politecnico de Milano

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16108

Paraules clau:

Context històric, reconstrucció, ciutats alemanyes, Lübeck

Resum

La més o menys plausible reconquesta de la imatge històrica construïda segle rere segle i violentament eliminada per la guerra i les intervencions de caire infrastructural de les següents dècades, planteja preguntes cabdals i ineludibles en l’actual debat sobre contextos històrics i en la relació entre allò vell i allò nou, més enllà d’una noció d’autenticitat que encara és massa indeterminada. És precisament en aquest marc on trobem l’explicació per les intervencions de reconstrucció en Alemanya, considerades ací com respostes madures i conscients a una nova fase reconstructora de centres històrics. Dins de la història de la reconstrucció, són, per tant, paradigmàtiques per les preguntes que suggereixen, però també per les solucions concretes que ofereixen en la seua relació dialèctica entre còpia i reinterpretació. Per aquesta raó, no poden ser tractades com a simples casos de reconstrucció estilística, sinó que han de ser avaluades com a projectes genuïns d’arquitectura contemporània. El reviscolat de l’estructura mínima del parcellarium, que sovint a requerit la demolició de grans complexos edificats entre les dècades dels seixanta i dels vuitanta del segle XX, es converteix en el comú denominador d’aquestes experiències recents. El model mixt adoptat en aquests casos està basat en la coexistència de Leitbauten i de Neubauten, és a dir, edificis pilots reconstruïts d’acord amb els originals i en nous edificis inspirats pels originals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Barey, André, ed. Déclaration de Bruxelles. Propos sur la reconstruction de la ville européenne. Brussels: A.A.M., 1980.

Borasi, Giovanna. The Other Architect. Another Way of Building Architecture. Montreal: CCA, Spector Books, 2015.

Cabrera i Fausto, Ivan et al., ed. The Architect and the City. In the EAAE - ARCC International Conference, Valencia 11-14 Novembre 2020. València: Editorial Universitat Politècnica de València, 2020.

Caja, Michele, ed. "Neue Projekte in historischen Deutschen Städten / Nuovi progetti in centri storici tedeschi." Quaderno di Aión, no. 23, 2019.

Caja, Michele, Martina Landsberger and Silvia Malcovati, ed. Tipologia Architettonica e morfologia urbana. Il dibattito italiano - antologia 1960-1980. Milano: Lampi di Stampa/Il Libraccio, 2010.

Chaves Martin, Miguel Ángel. ed. "Visiones Urbanas." In the IX Jornadas Internacionales Arte & Ciudad. Madrid: Universidad Complutense, 2020.

Halbwachs, Maurice. La mémoire collective. Paris: Presses Universitaires de France, 1949.

Häger, Benjamin. "Die Franfurter Alstadt. Rekonstruktion in drei Akten." Arch+, no. 204 (Octubre 2011): 104-111.

Hobsbawm, Eric J. and Terence Ranger, ed. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.

Krier, Léon and Maurice Culot. Contreprojets. Brussels: A.A.M., 1981.

Mager, Tino. Schillernde Unschärfe. Der Begriff der Authentizität im architektonischem Erbe. Berlin/Boston: De Gruyter, 2016. https://doi.org/10.1515/9783110458343

Nerdinger, Winfried with M. Eisen and H. Strobl, ed. Geschichte der Rekonstruktion. Konstruktion der Geschichte. München: Prestel, 2010.

Neumeyer, Fritz, ed. Ludwig Mies van der Rohe. Hochhaus am Bahnhof Friedrichstrasse. Tübingen/Berlin: Wasmuth, 1993.

Pehnt, Wolfgang. "Eine Kopie ist nur die halbe Wahrheit. Kampf dem Attrappenkult: Die Debatte um die Rekonstruktion verlorener Bauwerke bleibt heftig." Süddeutsche Zeitung, no. 96 (2011).

Rogers, Ernesto Nathan. "Le preesistenze ambientali e i temi pratici contemporanei." Casabella-Continuità, no. 204 (1955).

Rogers, Ernesto Nathan, J.L. Sert and J. Tyrwhitt, ed. The Heart of the City. Towards the humanization of Urban life. New York: Pellegrini and Cudahy, 1952.

Vidler, Anthony. Histories of the immediate present: inventing architectural modernism. Cambridge/London: MIT Press, 2008. https://doi.org/10.7551/mitpress/7699.001.0001

Whitehand, Jeremy. "British Urban Morphology: the Conzenian tradition". Urban Morphology 5, no. 2 (2001): 103-109.

Descàrregues

Publicades

30-11-2021

Com citar

Caja, Michele. 2021. “Reconstruint Contextos històrics. Les Ciutats Alemanyes I El Cas De Lübeck”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 1 (November):38-58. https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16108.

Número

Secció

Articles de recerca