La barraca valenciana. Història i recuperació d’una arquitectura resilient

Autors/ores

  • Marcel·lí Rosaleny Gamón Universitat Politècnica de València

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16239

Paraules clau:

Barraca, arquitectura vernacla, arquitectura tradicional, resiliència, arquitectura rural

Resum

La barraca valenciana constitueix un dels exemples vius d’arquitectura vernacla mediterrània. Al llarg de la història ha format part de la realitat social de l’entorn de la Comunitat Valenciana com a reflex dels seus habitants, dels seus oficis i de la seua forma d’entendre i explotar el territori. Si bé aquesta arquitectura va arribar a la seua màxima extensió al segle XIX, la barraca va començar a substituir-se al llarg del segle XX degut a nombrosos canvis socials i econòmics. En l’actualitat es conserven només un grapat d’exemples, una desaparició que s’explica principalment degut a la pèrdua d’ús. Tot i això, la capacitat resilient de l’arquitectura vernacla bé podria esdevenir una eina fonamental en la seua recuperació, aportant nous usos a la barraca que puguen assegurar la supervivència d’aquest patrimoni arquitectònic que conserva gran part del saber popular constructiu del poble valencià i que representa un exemple per al futur d’una arquitectura sostenible que és fruit del seu entorn i dels recursos existents.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

CASAS TORRES, José Manuel y AMANDO Melón y Ruiz de Gordejuela. La vivienda y los núcleos de población rurales de la huerta de Valencia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Juan Sebastián Elcano, 1944.

DEL REY AYNAT, Miguel. Arquitectura rural valenciana. Tipos de casa y análisis de su arquitectura .Valencia : Direcció General de Patrimoni Artístic, 1998.

GOSÁLVEZ, V. Estudio constructivo de la barraca de la Vega Valenciana (Facs. ed. Icaro, Valencia, 1998)Estudio constructivo de la Barraca de la Vega Valenciana. Facs. ed. Icaro, Valencia, 1998.

LANGEVELD, M. The Resilient Design Principles. The Resilient Design Institute (Online) Available:< http://www. resilientdesign. org, 2013.

MICHAVILA, A. La barraca valenciana : monografía geogràfica. Madrid: Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1918,

LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Madrid, Saturnino Calleja, 1922. Giner, 1993.

OZEL, B., DISPASQUADE, L., MECCA, S. "Resilience and intangible heritage of vernacular architecture." En Proceedings of the International Conference on Vernacular Heritage, Sustainability and Earthen Architecture : Valencia, Spain, 11-13 September 2014. Vernacular Architecture : Towards a Sustainable Future Boca Raton: CRC Press,

PASTOR VILLA, Rosa María. "El Cabanyal: lectura de las estructuras de la edificación. Ensayo tipológico residencial 1900-1936" PhD diss., Universitat Politècnica de València, 2012.

PEIRO, Elias Ángel. Repensar la arquitectura tradicional para el habitar actual. Estudio de caso: Zaragoza. Cuarto Espacio. Desembre 2010. http://www.dpz.es/areas/area-de-asistencia-y-modernizacion-local/desarrollo-rural-y-lucha-contra-la-despoblacion/documentacion/premios-de-investigacion/ano-2010/repensar-la-arquitectura-tradicional-para-el-habitar-actual

SOLDEVILA INIESTA, Francisca. "La barraca murciana". Cangilón. Revista etnográfica del museo de la huerta de Murcia, no 22 (2001).

THEDE, Max. La Albufera de Valencia: estudio del habla y la cultura popular. Paiporta, Valencia, Denes, 2011.

Descàrregues

Publicades

30-11-2021

Com citar

Rosaleny Gamón, Marcel·lí. 2021. “La Barraca Valenciana. Història I Recuperació d’una Arquitectura Resilient”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 1 (November):124-44. https://doi.org/10.4995/anuari.2021.16239.

Número

Secció

Articles de recerca