Refugis rígids: la mobilitat dels refugiats entre l’exclusió espacial i el problema contemporani de la vida temporal

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18341

Paraules clau:

refugiats, frontera, desigualtats, liquidació, temporalitat

Resum

Considerant la globalització com una transició de les èpoques, les ciutats es caracteritzen cada vegada més per les diferències, contradiccions i conflictes, i el tema de la mobilitat està vinculat a situacions d'emergència a causa de les crisis econòmiques i socials i els conflictes armats. Mentre que, d'una banda, la possibilitat d'establir noves connexions, gràcies a l'arribada d'un procés tecnològic, ha contribuït a superar idealment uns certs límits, d'altra banda, els límits físics s'han tornat més rígids, marcats i cada vegada més poblats per persones que romanen excloses d'aquests canvis. La mobilitat pot ser vista com l'arrel de les desigualtats per a les persones en trànsit, i les situacions de vida temporal a causa dels processos de massificació i despoblament contribueixen a situacions d'exclusió.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Achtnich, Marthe. "Shifting Shelters: Migrants, Mobility and the Making of Open Centers in Malta." En Mark E. Breeze, i Tom Scott-Smith, Structures of Protection? Rethinking Refugee Shelter. Nova York: Berghahn Books, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv1tbhr26.7

Agier, Michel. La Giungla di Calais: I migranti, la frontiera, il campo. Verona: Ombre Corte, 2018. https://doi.org/10.3917/puf.agier.2018.01

Attili, Giovanni. Rappresentare la città dei migranti. Milà: Jaca Book, 2009.

Augé, Marc. Nonluoghi. Milà: Elèuthera, 2009.

Augé, Marc. Tra i confini. Città, luoghi, integrazioni. Torí: Bruno Mondadori Editore, 2007.

Breeze, Mark E. "An implicit better shelter." En Mark E. Breeze, i Tom Scott-Smith, Structures of Protection? Rethinking Refugee Shelter. Nova York: Berghahn Books, 2020.

Breeze, Mark E., i Tom Scott-Smith. Structures of Protection? Rethinking Refugee Shelter. Nova York: Berghahn Books, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv1tbhr26

Ceruti, Mauro. "Prefazione." En Franco La Cecla, Il malinteso. Antropologia dell'incontro. Milà: Meltemi Editore, 2022.

Commission on Population and Development of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). Report on international migration. https://unric.org/it/undesa-pubblica-il-rapporto-international-migration-2020-highlights/

Foucault, Michel. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris: Éditions Gallimard, 1975. Traduït com Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (Torí: Giulio Einaudi editore, 2014).

Hilal, Sandi, i Alessandro Petti. Refugee Heritage. Stockholm: Art and Theory Publishing, 2021.

India State-Level Disease Burden Initiative Collaborators, "Nations within a nation: variations in epidemiological transition across the states of India, 1990-2016 in the Global Burden of Disease Study." The Lancet 390, no. 10111 (2017): 2437-2460. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32804-0

Katz, Irit. "Adhocism, Agency and Emergency Shelters." En Mark E. Breeze, i Tom Scott-Smith, Structures of Protection? Rethinking Refugee Shelter. Nova York: Berghahn Books, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv1tbhr26.22

La Cecla, Franco. Il malinteso. Roma-Bari: Laterza, 2009.

Lozanovska, Mijriana. Migrant Housing: Architecture, Dwelling, Migration. Nova York: Routledge Research in Architecture, 2019. https://doi.org/10.4324/9780203701300

Mainwaring, Cetta. "At the Edge. Containment and the Construction of Europe." En Mark E. Breeze, i Tom Scott-Smith, Structures of Protection? Rethinking Refugee Shelter. Nova York: Berghahn Books, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv1tbhr26.6

Marcetti, Corrado, Nicola Solimano. "Il disagio dell'urbanistica." Urbanistica, no. 11 (1998): 40-45.

Marco, Aime. "Prefazione." En Andrea Staid, Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente. Milà: Milieu Edizioni, 2017.

Oberti, Marco, Edmond Préteceille. La segregazione urbana. Ariccia: ARACNE Editrice, 2017. https://doi.org/10.3917/dec.edmon.2016.01

Scott-Smith, Tom. "Humanitarian Neophilia: The Innovation Turn and Its Implications." Third World Quarterly 37, no. 12 (2016): 2229-2251. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1176856

Scott-Smith, Tom. "A slightly better shelter?" Limn, no. 9 (2018): 24-6. https://limn.it/articles/a-slightly-better-shelter/

Sommer, Robert. Tight Spaces. Hard architecture and how to humanize it. Nova Jersey: Prentice-Hall,1974.

Staid, Andrea. Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente. Milà: Milieu Edizioni, 2017.

Ticktin, Miriam. "Calais. Containment politics in the Jungle." The Funambulist Magazine, no. 5 (2016): 28-33. https://thefunambulist.net/magazine/05-design-racism/calaiscontainment-politics- jungle-miriam-ticktin

Descàrregues

Publicades

30-11-2022

Com citar

Cannas, Patrizia. 2022. “Refugis rígids: La Mobilitat Dels Refugiats Entre l’exclusió Espacial I El Problema Contemporani De La Vida Temporal”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 2 (November):168-94. https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18341.

Número

Secció

Articles de recerca