La immigració i els seus efectes en les zones urbanes europees

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18710

Paraules clau:

àrees urbanes, canvi demogràfic, anàlisi especial, migració, estructura urbana

Resum

La immigració és un tema molt debatut a Europa. Els fluxos d’immigrants amb diferents orígens ètnics i socials cap a les ciutats solen ocupar les zones urbanes. Aquesta arribada de població immigrant a les ciutats es basa en determinats factors relacionats tant amb el país d’origen com amb el país de destinació. De la mateixa manera, les eleccions d’ubicació també es veuen afectades per preferències relacionades amb l’ocupació, l’habitatge o les condicions socials. Tots aquests factors afecten l’estructura urbana de les àrees urbanes d’acolliment, per la qual cosa resulta interessant analitzar-la.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Bartel, A. P. "Where do the new US immigrants live?" Journal of labor economics 7, no. 4 (1989): 371-391. https://doi.org/10.1086/298213

BetterLifeIndex. "OECD Better Life Index." http://www.oecdbetterlifeindex.org/

Borjas, G. J. "Immigration and welfare magnets." Journal of labor economics 17, no. 4 (1999): 607-637. https://doi.org/10.1086/209933

De Coulon, A., i J. Wadsworth. "On the relative rewards to immigration: a comparison of the relative labour market position of Indians in the USA, the UK and India." Review of Economics of the Household 8, no. 1 (2010): 147-169. https://doi.org/10.1007/s11150-009-9065-6

Dura-Guimera, A. "Population deconcentration and social restructuring in Barcelona, a European Mediterranean city." Cities 20, no. 6 (2003): 387-394. https://doi.org/10.1016/j.cities.2003.08.004

Dustmann, C., F. Fabbri, i I. Preston. "The impact of immigration on the British labour market." The Economic Journal 115, no. 507 (2005). https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2005.01038.x

Edin, P-A., P. Fredriksson, i O. Åslund. "Ethnic enclaves and the economic success of immigrants-Evidence from a natural experiment." The quarterly journal of economics 118, no. 1 (2003): 329-357. https://doi.org/10.1162/00335530360535225

Eurostat. "Migration and migrant population statistics." http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.

Eurostat. "Quality of life indicators - material living conditions." http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions.

Eurostat. "Population and demography."

Fullaondo, A., i P. Garcia. "Foreign immigration in Spain: Towards multi-ethnic metropolises." Article a ENHR International Conference Rotterdam (2007).

Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, A. Inserción y lógica residencial de la inmigración extranjera en la ciudad. El caso de Barcelona, 2008.

García, A. M., M. J. López-Jacob, A. A. Agudelo-Suárez, et al. "Condiciones de trabajo y salud en inmigrantes (Proyecto ITSAL): entrevistas a informantes clave." Gaceta Sanitaria 23, no. 2 (2009): 91-98. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2008.02.001

Graunt, J. Natural and political observations made upon the bills of mortality. The Johns Hopkins Press, 1939.

Haughton, G., i C. Hunter. Sustainable cities. Routledge, 2004. https://doi.org/10.4324/9780203645567

IOM. International Organization of Migration, 2015.

Llovera, M.D.V., i A. Cabral. "Inmigración transnacional, ciudad y segregación urbana: espacios de desigualdad social." Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, no. 32 (2009): 1015-1024.

Malheiros, J. M., i F. Vala. "Immigration and city change: the Lisbon metropolis at the turn of the twentieth century." Journal of ethnic and migration studies 30, no. 6 (2004): 1065-1086. https://doi.org/10.1080/1369183042000286250

Martori, J. C., i P. Apparicio. "Changes in Spatial Patterns of the immigrant population of a southern european metropolis: The case of the Barcelona Metropolitan Area (2001-2008)." Tijdschrift voor economische en sociale geografie 102, no. 5 (2011): 562-581. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2011.00658.x

Martori, J. C., i K. Hoberg."New techniques of spatial statistics for the detection of residential clusters of immigrant populations." Scripta Nova-Revista Electronica De Geografia Y Ciencias Sociales 12, no. 263 (2008).

Mulder, C. H. "Population and housing: a two-sided relationship." Demographic Research, no. 15 (2006): 401-412. https://doi.org/10.4054/DemRes.2006.15.13

ONU. Naciones Unidas, 2018.

Portes, A. "Inmigración y metrópolis: reflexiones acerca de la historia urbana." Migraciones internacionales 1, no. 1 (2001): 111-134.

Rogers, A., i S. Henning. "The internal migration patterns of the foreign-born and nativeborn populations in the United States: 1975-80 and 1985-90." International migration review (1999): 403-429. https://doi.org/10.1177/019791839903300205

Sassen, S., A. Portes. "Miami: a new global city?" Contemporary Sociology 22, no. 4 (1993): 471-477. https://doi.org/10.2307/2074362

Shryock, H. S., i J. S. Siegel. The life table, 1976. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-641150-8.50019-6

Åslund, O. "Now and forever? Initial and subsequent location choices of immigrants." Regional Science and Urban Economics 35, no. 2 (2005): 141-165. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2004.02.001

Descàrregues

Publicades

30-11-2022

Com citar

Llopis Álvarez, Ana. 2022. “La Immigració I Els Seus Efectes En Les Zones Urbanes Europees”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 2 (November):196-220. https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18710.

Número

Secció

Articles de recerca