Despoblament, massificació a les regions creixents, decreixents o en transformació

Del col·lapse de la polarització territorial cap a nous horitzons? Un mosaic renovat de l'hàbitat territorial

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18813

Paraules clau:

despoblament, massificació, desequilibri territorial, noves territorialitats, ciutat mosaic territorial

Resum

El despoblament i la massificació són dues realitats contraposades, tot i que complementàries que ens parlen de desequilibris territorials. Per abordar aquesta qüestió, l'article parteix d'una aproximació al problema de l'augment de població planetari, i d'una reflexió sobre el seu impacte sobre el territori. La distribució poblacional sobre aquest és desigual per múltiples raons, i el document atén les seves lògiques per desentranyar les seves derivades i valorar la dualitat camp-ciutat i els conceptes de concentració i dispersió. Els nous embats dels avenços tecnològics i les dinàmiques econòmiques globals suposen sovint estímuls que deriven en disfuncions territorials, accentuades a més per les crisis socioambientals. Una mirada crítica sobre aquests problemes permet fer algunes reflexions i suggeriments que poden incidir sobre determinats aspectes específics per plantejar possibles estratègies orientades cap a noves territorialitats. Sens dubte, una mirada des del concepte de Ciutat Mosaic territorial permet implementar noves estructures articulades que poden derivar en un escenari molt més interconnectat i resilient per canalitzar aquests desequilibris.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Aldomà, Ignasi (2015). Atles de la nova ruralitat. L'actualitat del món rural. Lleida: Fundació del món rural.

ESPON, Transnational Observation (2018). Luchando contra la despoblación rural en el sur de Europa. Unió Europea. Disponible en: https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/af-espon_spain_02052018-sp.pdf. [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

ICGC. Població de Catalunya . Visualització i anàlisi. Disponible en: https://betaserver.icgc.cat/poblacio-catalunya/ [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España (2021). Atlas de las Áreas urbanas de España (Atlasau), revisado en 2018 y puesto al día. Disponible en: https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/atlasestadistico-de-las-areas-urbanas [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

New Urban Agenda. A/RES/71/256*. Nova York: Nacions Unides. Disponible en: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España (2022). Plan de recuperación 130 medidas frente al reto demográfico. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/ [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

Nacions Unides (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1. Nova York: Nacions Unides. Disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E UN-Habitat (2017) [data de consulta: 20 de novembre de 2022]

Nacions Unides. Department of Economic and Social AffairsPopulation Division. (2022). World Population Prospects 2022. The 2018 Revision. Disponible en: https://population.un.org/wpp/ [data de consulta: 12 nov. 2022]

Porta, Miquel (2022). Epidemiologia cercana. La salud pública, la carne y el oxidado cuchillo del miedo. Madrid: Triacastela.

Servigne, Pablo; Stevens, Raphaël; Chapelle, Gauthier (2022). Otro fin del mundo es posible. De la colapsolgía a la colapsosofía: cómo vivir el colapso de la civilización termoindustrial de forma inteligente. Barcelona: Arpa & Alfil Editores.

Descàrregues

Publicades

30-11-2022

Com citar

Llop Torné, Carles. 2022. “Despoblament, Massificació a Les Regions Creixents, Decreixents O En transformació: Del col·lapse De La Polarització Territorial Cap a Nous Horitzons? Un Mosaic Renovat De l’hàbitat Territorial”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 2 (November):14-28. https://doi.org/10.4995/anuari.2022.18813.

Número

Secció

Articles de recerca