Com podem contribuir a resoldre el trencaclosques de la sostenibilitat amb arquitectura bioclimàtica?

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20146

Paraules clau:

Arquitectura bioclimàtica, autonomia, resiliència, confort, goig

Resum

L´arquitectura bioclimàtica permet una relació simbiòtica entre les persones, la natura i el nostre entorn construït. En centrar-se en la integració de forces i materials naturals lliurement disponibles, fomenta l’eficiència energètica i de recursos, a més del confort. Necessitem que els nostres edificis siguen més independents dels sistemes actius per ser més sostenibles. A més, cal garantir-ne la seguretat tèrmica en cas de fenòmens climàtics extrems o talls d’electricitat. Finalment, no hem d’aspirar únicament al confort tèrmic, sinó més aviat al goig, permetent un paisatge tèrmic més variat als nostres edificis que ens ajude a relacionar-nos amb el nostre entorn i a despertar els nostres sentits.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ASHRAE. ASHRAE Standard 55-2020: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. 2020.

Brundtland ,Gro Harlem. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future; Nacions Unides: 1987.

Gifford, Robert. The dragons of inaction: psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation. American psychologist 2011, 66, 290. https://doi.org/10.1037/a0023566

IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2023.

Levitt, Brendon; M Ubbelohde; George Loisos; Nathan Brown. Thermal autonomy as metric and design process. In Proceedings of the CaGBC National Conference and Expo: Pushing the Boundary-Net Positive Buildings, 2013; 47-58.

Nicol, J Fergus; Susan Roaf. Rethinking thermal comfort. 2017, 45, 711-716. https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1301698

Olgyay, Victor. Design with climate: Bioclimatic approach to architectural regionalism; Princeton University Press: Princeton, 1963.

Parkinson, Thomas; Richard de Dear; Christhina Candido. Thermal pleasure in built environments: alliesthesia in different thermoregulatory zones. Building Research & Information 2016, 44, 20-33. https://doi.org/10.1080/09613218.2015.1059653

Roaf, Susan. Thermal landscaping of buildings: Climate-proofing design. In Activism in Architecture; Routledge: 2018; pp. 145-154.Sami, Vikram. From survivability to thrivability: Finding joy in passive design. In Activism in Architecture; Routledge: 2018; 165-174. https://doi.org/10.4324/9781315182858-14

Siu, Chun Yin; William O'Brien; Marianne Touchie; Marianne Armstrong; Abdelaziz Laouadi; Abhishek Gaur; Zahra Jandaghian; Iain Macdonald. Evaluating thermal resilience of building designs using building performance simulation - A review of existing practices. Building and Environment 2023, 234, 110124, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110124

UN General Assembly. Report of the World Summit on Sustainable Development; United Nations: Johannesburg, Sud-àfrica, 21 February 2003, 2002.

Wilson, Alex. Resilience as a driver of passive design. In Activism in Architecture; Routledge: 2018; 155-164. https://doi.org/10.4324/9781315182858-15

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

Albelda-Estellés Ness, Maria Coral. 2023. “Com Podem Contribuir a Resoldre El Trencaclosques De La Sostenibilitat Amb Arquitectura bioclimàtica?”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):188-204. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20146.

Número

Secció

Articles de recerca