Sostenibilitat i territori. Una lectura d’acord amb les categories vitruvianes

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20297

Paraules clau:

Arquitectura, composició, forma, organització, gestió

Resum

En arquitectura, el concepte de sostenibilitat atenent la dimensió territorial s’expressa en els criteris d’organització i gestió del territori i es refereix a l’ús del sòl i als recursos, a la preservació del patrimoni històric, paisatgístic i natural, al control del sistema hidrogeològic , així com a les estratègies de desenvolupament productiu, cultural i econòmic. Aquestes qüestions, que regulen la ubicació, la construcció i la transformació d’assentaments sencers, infraestructures, equipaments i reserves mediambientals, poden ser controlades des de l’acte compositiu, amb un enfocament curós tant en el pla de la forma quant a l’espai i al medi ambient que es modifiquen. A través de la descomposició del procés sintàctic de quatre propostes projectuals italianes elaborades entre els anys setanta i principis del segle actual, és possible deduir-ne l’aplicació de les sis categories vitruvianes (ordinatio, dispositio, eurythmia, symmetria, decor i distributio) que, tendint a l’optimització de l’esforç projectual, es revelen com a fonaments operatius que contenen intrínsecament els autèntics principis de la sostenibilitat. De fet, un “compondre bé” és un “compondre sostenible”, a totes les escales del construir, ja que engloba en propis gestos també qüestions de caràcter mediambiental, relatives a l’economia dels recursos i de l’espai i dels seus processos d’ús i de modificació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Bisogni, Salvatore i Agostino Renna. "Introduzione ai problemi di disegno urbano dell'area napoletana." Edilizia Moderna, no. 87-88 (1966): 116-133.

Bisogni, Salvatore y Renna, Agostino. Il disegno della città Napoli. (Napoli: Cooperativa editrice di economia e commercio, 1974).

Bisogni, Salvatore. Periferie. Milano, Napoli. (Napoli: CLEAN, 1996).

Bisogni Salvatore (ed.). Ricerche in architettura. La zolla nella dispersione delle aree metropolitane. Funzione e figura delle architetture pubbliche e servizi per lo sviluppo sostenibile delle aree metropolitane: Firenze, Milano, Napoli, Mestre. (Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2011).

Costanzo, Francesco. "Discontinua urbani. Dispositio e città nel Novecento." En FAMagazine, 32 (2015): 36-48.

Disch, Peter. Luigi Snozzi. L'opera completa 1958-2003. Vol. III (Lugano: ADV Publishing House, 2005).

Doglio, Carlo y Urbani, Leonardo. Programmazione e infrastrutture. Quadro territoriale dello sviluppo in Sicilia. (Caltanissetta: S. Sciascia Editore, 1964).

Doglio, Carlo y Urbani, Leonardo. La fionda sicula. Piano della autonomia siciliana. (Bologna: Il Mulino, 1972).

Doglio, Carlo y Urbani, Leonardo. Braccio di bosco e l'Organigramma. (Palermo: Flaccovio Editore, 1984).

Lanini, Luca. "La città ad oriente." En Il contributo e l'eredità di Salvatore Bisogni, ed. Renato Capozzi, 90-94 (Parma: Festival Architettura Edizioni, 2019).

Norberg-Schulz, Christian. "Il paesaggio e l'opera dell'uomo." Edilizia Moderna, no. 87-88 (1966).

Portoghesi, Paolo. Il progetto della Città Vallo di Diano (Roma: Edizioni Kappa, 1981).

Vitruvio Pollione, Marco. De architectura. Vol II. Trad. Migotto, Luciano (Pordenone: Studio Tesi, 1990).

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

Margagliotta, Luigi Savio. 2023. “Sostenibilitat I Territori. Una Lectura d’acord Amb Les Categories Vitruvianes”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):268-98. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20297.

Número

Secció

Articles de recerca