Cabanyal. Any 0. Estratègies de futur

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20310

Paraules clau:

Urbanisme, sostenibilitat, arquitectura, Cabanyal, rehabilitació

Resum

El Cabanyal ha iniciat una nova etapa amb l’aprovació del tal anhelat Pla Especial Cabanyal-Canyamelar (PAC) el passat 24 de maig. Aquest pla ve a substituir a l’anterior Pla Especial de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (PEPRI) amb l’objectiu de promulgar un nou règim urbanístic centrat en la regeneració i millora urbana de tot l’àmbit contingut en aquest. El pla també estableix uns indicadors que serveixen per a una millor comprensió de l’estructura urbana del Cabanyal. Amb tot, l’aprovació d’aquest nou pla ha d’entendre’s en clau d’oportunitat per a generar un nou paradigma urbà sostenible així com un lloc d’experimentació arquitectònica. De la mateixa manera que l’arquitectura modernista popular es va constituir com un reflex de les formes de vida o costums dels habitants del Cabanyal, les noves construccions que s’estan duent a terme en el districte marítim també han de ser capaços d’influir, canalitzar i transmetre els valors o modes de viure d’una determinada societat o d’un temps concret per a les futures generacions. Per això, els valors assumits per aquesta nova arquitectura del segle XXI han de regir-se per patrons de qualitat, habitabilitat o sostenibilitat mediambiental.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Ajuntament de València. "Memoria informativa, Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar y su entorno urbano (PEC)." Maig 2023. http://www.valencia.es/AYUNTAMIENTO/URBANISMO2.NSF/0/BA1276FB5C58A761C12589D6001FF824/$FILE/1.1%20 MEMORIA%20INFORMATIVA%20PARTE%201%206_06_2023.pdf?OpenElement. Accés 10 juny, 2023.

Ajuntament de València. "Memoria justificativa, Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar y su entorno urbano (PEC)." Maig 2023. http://www.valencia.es/AYUNTAMIENTO/URBANISMO2.NSF/0/10C333D4D5730562C12589D600214CB9/$FILE/2.1%20 Memoria%20justificativa%20parte%201%206_06_2023.pdf?OpenElement. Accés 10 juny, 2023.

Corbín, Juan Luis. La Valencia Marinera: Del Grao a la Malvarrosa. Valencia: Editorial Federico Domenech, 1994.

García-Ferrando, Lidia. "Retos para un nuevo modelo de intervención en barrios. La Llei de Barris de Cataluña (2004). Cambios en las políticas de regeneración urbana." Scripta Nova 12, no. 270 (agost 2008). https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-58.htm. Accés 14 abril, 2023.

Jarque, Francesc, i Trinidad Simó. El Cabanyal. Un barrio patrimonial a rehabilitar. Valencia: Universitat Politècnica de Valencia, 2013.

Martín-Consuegra, Fernando, Alonso, Carmen, i Borja Frutos. "La regeneración urbana integrada y la declaración de Toledo." Informes de la Construcción 67, no. extra 1 (març 2015). https://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/download/4099/4710/6755. Accés 15 abril, 2023. https://doi.org/10.3989/ic.14.084

Pastor, Rosa. El Cabanyal: Lectura de las estructuras de la edificación. Ensayo tipológico residencial 1900-1936. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2016.

Perria, Roberta, Maioli, Luca, i Paolo Privitera. "El balcón valenciano. Evolución de un elemento característico del ambiente urbano." En Actas del sexto congreso nacional de historia de la construcción. Octubre 2009. http://www.sedhc.es/biblioteca/actas/CNHC6_%20%2899%29.pdf. Accés 15 maig, 2023.

Sanchis, Antonio. Historia del Cabanyal: Siglo XX y un incierto futuro. Valencia: Javier Boronat Editor, 1998.

Valencia, Germán. Jurisprudencia Constitucional y Medio Ambiente. Navarra: Editorial Aranzadi, 2017.

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

Chust Silla, Alejandro. 2023. “Cabanyal. Any 0. Estratègies De Futur”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):206-16. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20310.

Número

Secció

Articles de recerca