La manca de lloc existencial. El no-lloc i la nostàlgia en l’era de la mobilitat

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20471

Paraules clau:

No-lloc, desarrelament, mobilitat, estrés urbà, nou nomadisme

Resum

La mobilitat és, per descomptat, un tema trascendent que s’estén des dels cicles i patrons de moviment dels assentaments humans primordials del món, les grans expedicions i el redescobriment europeu del món, fins al nostre característic moviment bípede i mirada horitzontal, i la mobilitat que impliquen innombrables modes humans de subsistència, producció i comunicació. Aquest tema també conté qüestions com la nostra manera encarnada d’experimentar el món a través del moviment constant, el dret humà fonamental a la mobilitat tal com s’especifica a la Declaració dels Drets Humans i la importància de la mobilitat per a la interacció humana tant a nivell intercultural com social i íntim. La importància de la mobilitat humana també evoca qüestions ecològiques i ètiques essencials; ja hem arribat als límits de la mobilitat il·limitada i irresponsable. No hem d’excloure les limitacions en la mobilitat causades per les condicions culturals, el gènere, les restriccions forçades, l’economia i les incapacitats físiques.
Em centraré, però, en les dimensions de la mobilitat més properes als meus interessos personals com a arquitecte, observador cultural i viatger freqüent: la noció i les conseqüències de la mobilitat geogràfica i, particularment, del moviment motoritzat i cada vegada més accelerat, que és un dels fenòmens fundacionals del nostre concepte i realitat de la modernitat. Intencionadament valoraré una franja molt estreta de l’espectre de la mobilitat humana, conscient de la immensitat de qüestions que estic excloent del meu estudi.

 

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space. Boston: Beacon Press, 1969.

Bachelard, Gaston. Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter. Dallas: The Pegasus Foundation, 1983.

Bell, Daniel. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books, 1978.

Berman, Marshall. All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity. New York: Verso, 1990.

Bergson, Henri. Matter and Memory. New York: Zone Books, 1991.

Borges, José Luis. Borges on Writing, Norman Thomas di Giovanni, Daniel Halpern, Frank MacShane, editors. Hopewell, New Jersey: The Eco Press, 1994.

Brodsky, Joseph. On Grief and Reason. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1997.

Calvino, Italo. If on a winter's night a traveller. San Diego, New York, London: Harcourt, Brace & Company, 1981.

Carriére, Jean-Claude. "Answering the Sphinx", Conversations on Time, op. cit., 95.

David, C., Lenoir, F. i Tournac, J-P. editors, Conversations about the End of Time. Londres: Penguin books, 2000.

Fumihiko, M., Pran, P. i Mayne, T. "Peter Pran: realizations / statements, Thom Mayne ... [et al.] ; essays, Fumihiko Maki ... [et al.]", ed. Ligang Qui. China: DUTPress, 2006.

Giedion, Sigfried a Space. Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1952.

Harvey, David. The Condition of Postmodernity. Cambridge, Mass., Oxford: Blackwell Publishers, 1992.

Hertzberger, H., Roijen-Wortmann, A. i Strauven, F. Aldo van Eyck. Amsterdam: Stichting Wonen, 1982.

Himmelblau, Coop. "Die Fascination der Stadt", citat a Anthony Vidler, The Architectural Uncanny. Cambridge, Mass., London, England: The MIT Press, 1999.

Huyghe, René. Dialogue avec le visible: Connaissance de la peinture. Paris: Flammarion, 1955.

Jameson, Fredric. "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism", New Left Review, 146.

Kaçmaz, Gűl. Architectural Space in the Digital Age: Cyberspace, Hyperspace and Exospace Through Science Fiction Films. Istanbul: Istanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004.

Kearney, Richard. Modern Movements in European Philosophy. Manchester i Nova York: Manchester University Press, 1994.

Kundera, Milan. Slowness. New York: Halper Collins Publishers, 1966.

Le Corbusier, Towards a New Architecture. London and Bradford: Percy, Lund, Humphries & Co, 1959.

Malpas, Jeff. Understanding and Designing Place Symposium. Ponència a la Universitat de Tampere el 3 d'abril, 2017.

Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man: studies in the ideology of advanced industrial society. Boston: Beacon Press, 1991.

Marx, Karl. Discurs a l'aniversari de Peoples Paper, 1856.

McGilchrist, Iain. The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World. New Haven: Yale University Press, 2009.

Merleau-Ponty, Maurice. "The Intertwining - The Chiasm", The Visible and the Invisible, editat per Claude Lefort. Evanston: Northwestern University Press, 1968.

Mitchell, Tony. "Andrey Tarkovsky and Nostalghia", Film Criticism 8, no. 3. 1984.

Olofsson, Anders. "Nostalghia", Tanken på en hemkomst, ed. Magnus Bergh & Birgitta Munkhammar. Stockholm: Alfa Beta Bokförlag, 1986.

Picard, Max. The World of Silence. Washington, D.C., Gateway Editions, 1988.

Proust, Marcel. In Search of Lost Time Vol 4: Sodom and Gomorrah. Random House Uk, 2006.

Proust, Marcel. In Search of Lost Time vol. 6: Time Regained. Random House Uk, 2006.

Prum, Richard O. The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate

Choise Shaoes the Animal World - and us. New York: Anchor Books, 2018.

Relph, Edward. Place and Placelessness. London: Pion Limited, 1986.

Saint-Exupéry, Antoine. Wind, Sand and Stars. London: Penguin Books, 1991.

Sedlmayr, Hans. Art in Crisis: The Lost Centre London: Hollis & Carter, 1957.

Svendsen, Lars Fr. H. Ikävystymisen filosofia [The Philosophy of Boredom]. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2005.

Tarkovsky, Andrey. Sculpting in time - Reflections on the the cinema. London: The Bodley Head, 1986.

Tarkovsky, Andrey. Martyrologia: Päiväkirjat 1970-81 [Martyrology: Diaries 1970-81]. Joensuu: Kustannus Oy Mabuse, 1989.

Vanjoki, Anssi. "Conferència en un seminari sobre tecnologia i cultura", 12 Maig, 2006, Espoo.

Virilio, Paul. Katoamisen estetiikka [Ésthétique de la disparaition]. Tampere, Gaudeamus Kirja, 1994.

Virilio, Paul. A Landscape of Events. Cambridge, Mass., London: The MIT Press, 2000.

Virilio, Paul. The Information Bomb. New York: Verso, 2000.

Waal, Frans de. Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society. New York: Broadway Books, 2010.

Weil, Simone. The Need for Roots. Boston: Beacon Press, 1995.

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

Pallasmaa, Juhani. 2023. “La Manca De Lloc Existencial. El No-Lloc I La nostàlgia En l’era De La Mobilitat”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):16-43. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20471.

Número

Secció

Articles de recerca