Formar o no formar: Què forma(r)? Una llista de sostenibilitats sense resumir

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20478

Paraules clau:

Forma, idea, pensament crític, valors, sostenibilitat

Resum

Aquest compacte escrutini aprofundeix en la relació intricada i polifacètica entre l’arquitectura, l’experiència humana i el seu entorn. Situa l’arquitectura en un marc transdisciplinar que va més enllà dels límits convencionals de la construcció d’estructures físiques. Al seu lloc, inclou un ric tapís de filosofia, cultura, història i diversos àmbits intel·lectuals. L’arquitectura, com ací s’argumenta, ocupa un espai únic que és simultàniament abstracte i tangible. En aquesta capacitat serveix de catalitzador per al pensament crític i l’exploració reflexiva d’allò que cal sostenir. Al centre d’aquest discurs hi ha el concepte de forma arquitectònica, que emergeix com a tema central. La forma arquitectònica es presenta com una entitat dinàmica i abstracta, sobretot en les fases incipients, on exerceix un paper fonamental com a proposta d’ordre i harmonia inherents a l’entorn construït.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Cacciari, Massimo. "Eupalinos or Architecture." Translated by Stephen Sartarelli. Oppositions 21, Summer, 394-406, 1980.

Chermayeff, S., and Tzonis, A. Shape of Community: Realization of Human Potential. Penguin Books, 1971.

Czech, H., Kapfinger, O., and Marcel Meili. Architektur ist der Unterschied zwischen Architektur: Adolf Krischanitz. Hatje Cantz, 2009.

Kahn, L. I. Louis Kahn: Essential Texts. (R. Twombly, Ed.). New York: W. W. Norton, 2003.

Kohane, P. "Louis I. Kahn and the Library: Genesis and the Expression of "Form." VIA, 10, 98-131, 1990.

Landrum, L. "The Beginnings of Architectural Theory in Drama and Philosophy." Warehouse Journal, 212-217, (B. Bergem, N. Hunt, Ed.). University of Manitoba, Winnipeg, 2012.

Lefaivre, L., and Tzonis A. Architecture of Regionalism in the Age of Globalization: Peaks and Valleys in the Flat World. Second Edition. Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9780367281182

Lombardo, P. "Introduction: The Philosophy of the City." In Architecture and Nihilism: On the Philosophy of Modern Architecture, by Massimo Cacciari. Theoretical Perspectives in Architectural History and Criticism. New Haven and London: Yale University Press, 1993.

Pallasmaa, J. "Cool Passions: Reason and Emotion in the Architecture of Manuel Cervantes." El Croquis, 193(1), 22-27, 2018)

Tzonis, A. Towards a Non-oppressive Environment. Boston, Mass.: Press Books, 1972.

"Yvonne Farrell and Shelley McNamara of Grafton Architects Win 2020 Pritzker Prize." Accessed March 2, 2020. https://www.architecturalrecord.com/articles/14501-yvonne-farrell-and-shelley-mcnamara-of-grafton-architects-win-2020-pritzker-prize?v=preview

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

Onen, Isben. 2023. “Formar O No Formar: Què forma(r)? Una Llista De Sostenibilitats Sense Resumir”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):150-61. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.20478.

Número

Secció

Articles de recerca