Política de preservació digital

PoliPapers, Plataforma des d'on es publica Anuari d'Arquitectura i Societat, a efectes de garantir la preservació dels arxius digitals, realitza de forma periòdica les tasques següents:

- Còpies de seguretat.

- Actualització i manteniment dels servidors.

- Seguiment de lentorn tecnològic per preveure possibles migracions de formats o programari obsolets.

- Metadades de preservació digital.

- Utilització de DOI.

A més, es vetlla pel correcte funcionament del maquinari emprant servidors professionals d'altes prestacions i el programari actualitzant les versions d'OJS i comprovant-ne el ple funcionament.

Els fitxers publicats en aquesta pàgina web estan disponibles en formats fàcilment reproduïbles com és el format PDF.

Tot el contingut de la revista es diposita a RIUNET, el repositori institucional de la Universitat Politècnica de València, després de la publicació.