Historic evolution of Utilized Agricultural Area in Galicia (1962-2006). Integrating statistical and cartographic sources

Authors

  • Eduardo Corbelle Rico Universidade de Santiago de Compostela
  • Rafael Crecente Maseda Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.7201/earn.2009.02.08

Keywords:

Land abandonment, Land use changes, Agricultural statistics, Galicia (Spain)

Abstract

In 2007 the regional Parliament of Galicia passed a law for the creation of a regional Land Bank. Among its objectives, the law establishes the conservation of the Utilized Agricultural Area (UAA) in the region and the restoration of the UAA that had been lost in previous years. Previous work by other authors, based on the study of data from Agricultural Census, had reached the conclusion that, effectively, UAA had decreased in Galicia during the last half Century. Considering that the study of land use changes requires the analysis of different sources of information, both statistical and cartographic, this work is aimed at the revision of those conclusions about the evolution of UAA, based on the integration of other sources of data (statistical yearbooks, land use maps, SIGPAC, among others). Conclusions of this work confirm the existence of a drop of UAA, but place the period of biggest decrease in the decades after 1990 and propose an estimation of affected area around 75,000 ha.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Eduardo Corbelle Rico, Universidade de Santiago de Compostela

Dep. de Enxeñería Agroforestal.

Rafael Crecente Maseda, Universidade de Santiago de Compostela

Dep. de Enxeñería Agroforestal.

References

Balboa López, X. (1990). O monte en Galicia , Xerais, Vigo.

Baldock, D., Beaufoy, G., Brouwer, F. y Godeschalk (1996). Farming at the margins: abandonment or redeployment of agricultural land in Europe. Institute for European Environmental Policy, London/The Hague.

Bouhier, A. (2001). Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario, Biblioteca de Clásicos Agrarios Galegos, vol. XVI (trad. del original de 1979), Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria (Xunta de Galicia).

Carpintero, O. y Naredo Pérez, J.M. (2006). “Sobre la evolución de los balances energéticos de la agricultura española, 1950-2000”, Historia Agraria 40(IX):531-554.

Corbelle Rico, E. y Crecente Maseda, R. (2008a). “Estudio da evolución da superficie agrícola na comarca da Terra Chá a partir de fotografía aérea histórica e mapas de usos, 1956-2004”, Recursos Rurais, 1 (4):57-65.

Corbelle Rico, E. y Crecente Maseda, R. (2008b). “O abandono de terras: concepto teórico e consecuencias”, Revista Galega de Economía, 17(2):47-62.

Díaz Fierros, F. (1981). “As contas da enerxía da agricultura galega”. En Necesidad y satisfacción: Ponencias del Seminario A de la IX experiencia de Sargadelos celebrada en agosto de 1980, pp. 157-178.

Díaz Manso, J.M., Aller González, D., Martín Rosón, A., Barcia Noia, B. y Pereira Paulo, S. (2007). “Dúas perspectivas sobre a cartografía de coberturas e usos do solo en Galicia”, Revista Galega de Economía, 16(1):71-94.

Ferrer, C., San Miguel, A. y Olea, L. (2001). “Nomenclátor básico de pastos en España”, Pastos, 29(2):7-44.

ICONA (1972a). Inventario Forestal Nacional. La Coruña. Instituto Nacional para la conservación de la Naturaleza. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias.

ICONA (1972b). Inventario Forestal Nacional. Lugo. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias.

ICONA (1972c). Inventario Forestal Nacional. Pontevedra. Instituto Nacional para la conservación de la Naturaleza. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias.

ICONA (1974). Inventario Forestal Nacional. Orense. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Agricultura, Servicio de Publicaciones Agrarias.

Instituto Nacional de Estadística (1964). Censo agrario de España (primero): octubre de 1962 (Tomos provinciales). INE, Madrid.

Instituto Nacional de Estadística (1973). Censo agrario de España 1972. Serie A, Primeros resultados (Tomos provinciales). INE, Madrid.

Instituto Nacional de Estadística (1984). Censo agrario de España 1982. Tomo III, Resultados provinciales (Tomos provinciales). INE, Madrid.

Instituto Nacional de Estadística (2008). Censo Agrario de 1989, Censo Agrario de 1999. URL: http://www.ine.es.

López Iglesias, E. (1995). “Demografía e estructuras agrarias, análise da dinámica demográfica e das mudanças nas estructuras fundiárias da agricultura galega, 1950-1993”. Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela.

López Iglesias, E. (2000). “O sector agrario galego ás portas do século XXI: balance das súas transformacións recentes”, Revista Galega de Economía, 9(1):167-196.

Ministerio de Agricultura (1962). Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España. Dirección General de la Producción Agraria, Madrid.

Ministerio de Agricultura (1965-1972). Anuario estadístico de la producción agrícola. Madrid.

Ministerio de Agricultura (1989). Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España. Dirección General de la Producción Agraria, Madrid.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1973-1998). Anuario de estadística agraria. Madrid.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1999-2005). Anuario de estadística agroalimentaria. Madrid.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2007), Anuario de estadística agroalimentaria y pesquera. Madrid.

Mirón Pérez, J. (2005). “El catastro y la reforma de la Política Agraria Común de la U.E.: la implantación del SIGPAC”. CT: Catastro 54:7-40.

Naredo Pérez, J.M. (2004). La evolución de la agricultura en España (1940-2000). Universidad de Granada (4.a ed.).

Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal (2007). Indicadores de uso do solo. Edición en disco compacto, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.

Soto Fernández, D. (2002). “Transformacións productivas na agricultura galega contemporánea: da Agricultura Orgánica á Revolución Verde (1752-1986), unha aproximación a partir das macromagnitudes”, Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

Soto Fernández, D. (2006). Historia dunha agricultura sustentábel. Transformacións produtivas na agricultura galega contemporánea. Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural. Xunta de Galicia (1991-2005). Anuario de estatística agraria. Santiago de Compostela.

Published

2011-10-23

Issue

Section

Note