Maheut, J. “Revisión De La Literatura Sobre La Flexibilidad De decisión Operacional”. WPOM-Working Papers on Operations Management, vol. 2, no. 1, June 2011, pp. 39-48, doi:10.4995/wpom.v2i1.814.