Fujimoto, Kazunori, y Tomoyasu Hogaki. 2017. «Casa En Ushita Naka». EN BLANCO. Revista De Arquitectura 9 (22):44-51. https://doi.org/10.4995/eb.2017.7600.