Els adjectius en les descripcions dels personatges literaris. Seqüències didàctiques i ensenyament reflexiu en l’alfabetització inicial

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.4995/lyt.2022.18010

Palabras clave:

adjectiu, alfabetització inicial, descripcions, ensenyament de la gramàtica, seqüència didàctica

Resumen

La recerca sobre l’ensenyament de la gramàtica en context d’escriptura mostra els efectes positius en els escrits dels infants. Però hi ha pocs estudis encara sobre ensenyament gramatical en edats primerenques i menys encara sota els paràmetres de la gramàtica pedagògica caracteritzada per reflexionar sobre l’ús a partir de l’activitat metalingüística. En aquest article contextualitzem l’ensenyament de l’adjectiu en edats primerenques en una seqüència didàctica d’escriptura sobre descripcions de personatges literaris femenins que es porta a terme en dos grups d’alumnes (amb 5-6 anys i 7-8 anys) d’una escola pública valenciana. Els resultats mostren que els infants que participen en la recerca incrementen l’ús dels adjectius i, com a con­seqüència d’aquest fet, s’observa una millora dels textos en tant que els infants aporten la informació que permet particularitzar els personatges.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

AFANÁSIEV, A. (2004). La niña sabia. En El anillo mágico y otros cuentos populares rusos (pp. 257-259). Páginas de espuma.

ÁLVAREZ, ANGULO T. (2007). A vueltas con el resumen escolar. Esta vez, en la pizarra, con tiza y borrado. Didáctica. Lengua y Literatura, 19, 13-30.

AMADES, J. (1982). La Dent d’or. En Folklore de Catalunya (vol. I, pp. 524-531). Editorial Selecta.

BIGAS, M. (2006). La segmentació de textos en paraules. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 40, 30-36.

BIGAS, M., GIL, R. (2009). L’activitat metalingüística durant una tasca de segmentació d’un text en paraules, a 2n de Primària. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 48, 67-77.

BIGAS, M., CARCELLER, P., CORREIG, M. FONS, M. RÍOS, I. (2001). La actividad metalingüística en la enseñanza de la lectura y la escritura. Análisis de situaciones en aulas de 3 y 5 años. En A. Camps (coord.). El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua (pp. 129-145). Graó.

BRUNER, J. (1985). La parla dels infants. Eumo editorial.

BISQUERRA, R., DORIO, I., GÓMEZ, J., LATORRE, A., MARTÍNEZ, F., MASSOT, I., MATEO. J., SABARIEGO, M., SANZ MARTINEZ, A., TORRADO, M., VILÀ, R. (2014). Metodología de la investigación educativa. Cuarta Edición. Editorial: La Muralla S.A.

CAMPS, A. (1986). La gramàtica a l’escola bàsica entre els 5 i els 10 anys. Algunes reflexions i propostes. Barcanova Educació.

CAMPS, A. (comp.) (2003). Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Graó.

CAMPS, A., ZAYAS, F. (coords.) (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática. Graó.

CAMPS, A. (2020). Repensar la enseñanza de la gramática. Una revisión de conceptos. En J. Ballester & N. Ibarra Entre la lectura, la escritura y la educación. Paradigmas de investigación en didáctica de la literatura y la lengua (pp. 95-106). Narcea Ediciones.

CAMPS, A., MILIAN, M. (2017). Cap a una gramàtica per a l’ensenyament: definició i caracterització. Caplletra, 63, 217-243. https://doi.org/10.7203/caplletra.63.10400

CAMPS, A., FONTICH, X. (2019). Teachers’ concepts on the teaching of grammar in relation to the teaching of writing in spain: a case study. L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1-36. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2019.19.02.02

CASAS, M., & COMAJOAN, L. (coords.) (2017). Noves perspectives per a l’ensenyament-aprenentatge de la gramàtica: cap a una gramàtica pedagògica. Caplletra, 63. https://doi.org/10.7203/caplletra.63.10395

CASAS, M. (2017). Los conocimientos sobre la distinción temporal básica en alumnos de educación primaria. Cauce: Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas, 40, 9-15.

CASAS, M. (2014). Interacción, uso lingüístico y construcciones del saber gramatical en la educación primaria. Tejuelo: Didactica de la Lengua y la Literatura, 10, 65-83.

CASAS, M. (2013). La construcció del coneixement sobre el verb en alumnes de 3r i 6è d’ educació primària. Bellaterra: journal of teaching and learning Language and literature, 2, 43-64. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.462

CUTILLAS, L. (2014). Un texto, un buen texto, un texto major: los adjetivos y la calidad de los textos. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 65, 28-36.

CUTILLAS, L. (2017). L’ús dels adjectius al llarg del desenvolupament tardà del català. [Tesi doctoral: LCiA_TESI.pdf (ub.edu)].

DECRET 108/2014, de 4 de juliol del Consell pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]. http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6347.pdf

DOLZ, J. (2009). Los cinco grandes retos de la formación del profesorado, Comunicació presentada en el V SIGET (Simposio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais Internacional –O Ensino em Foco. Agost de 2009, Caxias do Sul, RS, Brasil).

DOLZ, J., NOVERRAZ, M., SCHNEUWLY, B. (2001). Séquences didactiques pour l’oral et pour l’écrit. Editions de Boeck.

DOLZ, J., ABOUZAÏD, M., CUSIN, V.M. (2018). Grammaire, lèxique et orthographe pour enseigner la production écrite. En Dolz, J. & Gagnon, R. (dir.), Former à enseigner la production écrite. Presses Universitaires du Septentrion, 265-286. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.26996

FERRER, M. & MIRÓ, M. (1999). Connectors i producció escrita en primer cicle de primària. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 17, 31-41.

FONTICH, X. (2017). Ensenyar gramàtica: quan el perquè articula el què i el com. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 72, 7-12.

FONTICH, X., GARCÍA-FOLGADO, M.J. (2018). Grammar instruction in the Hispanic area: The case of Spain with attention to empirical studies on metalinguistic activity. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-39. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.04.02

FONTICH, X., VAN RITJ, J.H.M., GAUVIN, I. (2020). Research on L1 grammar in scholing: Mediation at the heart of learning grammar. Introduction to a special issue. L1-Educational Studies in Language and Literature, 20, 1-13. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2020.20.03.01

FONS, M. (2016). Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. En Fons, M. & Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 211-222). Síntesis.

GIL, R. (2011). Reflexionar sobre la llengua per aprendre a escriure. Guix, 371, 23-26.

GIL, R. M. (2016). Interpretar i millorar les escriptures infantils: dificultats i reptes. Llengua, societat i comunicació: revista de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, 14, 30-37. https://doi.org/10.1344/LSC-2016.14.5

LLAURADÓ, A., TOLCHINSKY, L. (2013). Growth of text-embedded lexicon in Catalan: From chilhood to adolescence. First Language, 33, 628-653. https://doi.org/10.1177/0142723713508861

MATA, J., NÚÑEZ, M.P., RIENDA, J. (2015). Didáctica de la llengua y la literatura. Ediciones Pirámide.

MÉNDEZ, A. (2014). Una experiència d’ensenyament de coneixements gramaticals al cicle inicial. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 60, 87-98.

MILIAN, M., RIBAS, T. (2016). La reflexión metalingüística y la gramática. En Fons, M. & Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria (pp. 213-226). Síntesis.

MILLÁN, Mª.R. (1988). Consideraciones sobre la adquisición del adjetivo y su semántica. Cauce, Revista de Filología y su didáctica, 11, 269-285.

MYHILL, D. (2018). Grammar as a meaning-making resource for improving writing. L1-Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-21. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.04.04

REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. BOE de 1 de marzo de 2014.

RIBAS, T. (2010). Aprender sobre el verbo en cuatro lenguas. Análisis de la noción de verbo en cuatro manuales de lenguas distintas de 3º de ESO. En Ribas, T. (coord.), Libros de texto y enseñanza de la gramática (pp. 55-75). Graó.

RIBAS, T., RODRÍGUEZ-GONZALO, C., DURÁN, C. (2020). El aprendizaje de la escritura de textos de opinión en alumnos de Primaria: análisis de la actividad metalingüística, de los conceptos sobre la escritura y de los productos finales. Indagatio Didactica, 12 (2), 33-54. https://doi.org/10.34624/id.v12i2.17436

REIG, A., BEAUMAMOIR-SECQ, M., MARCOTTE, S. (2020). Editors’ note: Current research on grammar teach-ing. Plural perspectives. Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature, 13 (2), 1-21. https://doi.org/10.5565/rev/jtl3.907

RODRÍGUEZ-GONZALO, C. (2015). Reflexión metalingüística y enseñanza de la gramática en Educación Primaria. En Mata, J. (coord.). Didáctica de la lengua y la literatura, (pp. 149-178). Ediciones Pirámide.

RODRÍGUEZ-GONZALO, C., GARCÍA FOLGADO, M.J. (eds.) (2014). La enseñanza de la gramática: pasado, presente y futuro. Lenguaje y textos, 40.

RODRÍGUEZ-GONZALO, C., GARCÍA PASTOR, M.D. (2017). Gramática y enseñanza de las lenguas. Cauce, 40. https://drive.google.com/file/d/1-lwQj9cPreqBByCkqZqPNkWP83nEVv0r/view

RODRÍGUEZ-GONZALO, C., ZAYAS, F. (2017). La relación entre conocimientos gramaticales y el aprendizaje de prácticas discursivas: el adjetivo como ejemplo. Caplletra, 63, 245-277. https://doi.org/10.7203/caplletra.63.10401

RODRÍGUEZ-GONZALO, C. (2021). Una gramática escolar interlingüística. Hacia una enseñanza reflexiva de las lenguas en contextos multilingües. Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua, 21, 33-55. https://doi.org/10.48035/rhsj-fd.21.2

RODRÍGUEZ-GONZALO, C. (2022). Situacions d’aprenentatge per a la reflexió interlingüística. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 94, 41-46.

SÁNCHEZ, S. (2014). La alfabetización inicial en los últimos 25 años: de los métodos de lectura a las prácticas docentes para enseñar a leer y escribir. En Romero, M; Jiménez, R. (Coords.) Hacia una educación lingüística y literaria: Homenaje a los 25 años del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (1987-2012). UCA.

SÁNCHEZ, S., GONZÁLEZ, C. (2018). ¿Cómo es un buen maestro para ti? Aula de innovación educativa, 276, 24-28.

SANTOLÀRIA, A. (2014). Ensenyar els connectors al primer cicle de l’escola Primària. Tejuelo, 10, VII, 101-121. http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/

SANTOLÀRIA, A. (2017a). Escriure fitxes tècniques sobre contes en Educació Infantil. En Santolària, A. & Ribera, P. (coords.) Escrivim. Seqüències didàctiques per a l’escola (pp. 23-27). Edicions del Bullent.

SANTOLÀRIA, A. (2017b). Escriure fitxes tècniques sobre contes en segon d’Educació Primària. En Santolària, A. & Ribera, P. (coords.) Escrivim. Seqüències didàctiques per a l’escola (pp. 28-34). Edicions del Bullent.

SANTOLÀRIA, A. (2017c). Conectores y secuencias didácticas en primer ciclo de educación primaria. Cauce, 40, 29–35 http://doi.org//10.12795/CAUCE

SANTOLÀRIA, A. (2021). La alfabetización inicial con niños y niñas de 5 a 6 años. Aspectos clave para la formación inicial docente. ENSAYOS. Revista De La Facultad De Educación De Albacete, 36(2), 97-112. https://doi.org/10.18239/ensayos.v36i2.2665

SANTOS, M.M. (2018). O ensino precoce da escrita: o ditado ao adulto mediado por sequências didáticas com recurso ao quadro interativo. [Tesi doctoral: https://ria.ua.pt/handle/10773/26159]

TOLCHINSKY, L., CASTILLO, C. (2016). Les percepcions de mestres i experts sobre la qualitat dels textos. Llengua, societat i comunicació: revista de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, 14, 57-67. https://doi.org/10.1344/LSC-2016.14.8

TORRALBA, M. (2012). La comprensió dels temps verbals a primària. [Tesi doctoral: https://www.tdx.cat/handle/10803/117021#page=1 ]

ZAYAS, F. (2004). Cap a una gramàtica pedagògica. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, 33, 9-26.

Descargas

Publicado

29-12-2022

Cómo citar

Santolària Òrrios, A. (2022). Els adjectius en les descripcions dels personatges literaris. Seqüències didàctiques i ensenyament reflexiu en l’alfabetització inicial. Lenguaje Y Textos, (56), 71–86. https://doi.org/10.4995/lyt.2022.18010

Número

Sección

Artículos